Femke Van Meulenbeke

Werkwijze

*ENKEL OP AFSPRAAK*

Je neemt eerst telefonisch (0498 22 11 12) of via email (femke.vm@hotmail.com of femke@centrumdeberk.be) contact op om een afspraak te maken voor een intake –of kennismakingsgesprek. Tijdens dit eerste gesprek wordt jouw/ jullie vraag of probleem uitvoerig besproken, alsook bijkomende informatie (geschiedenis van uw kind en uw gezin) verzameld. Afhankelijk van de vraag of het probleem, kan de intake verspreid worden over verschillende sessies.

Soms is bijkomend onderzoek aangewezen. Er wordt dan een psychodiagnostisch onderzoek uitgevoerd dat kan bestaan uit intelligentieonderzoek, neuropsychologisch onderzoek en belevingsonderzoek. Doorgaans mag je voor de verwerking van de resultaten twee tot drie weken rekenen. De resultaten van dit onderzoek worden in een volgend gesprek meegedeeld.

Daarnaast kan het in sommige gevallen aangewezen zijn om het gedrag van de gezinsleden en/of hun omgang met elkaar thuis (of elders) te observeren. Hiervoor wordt in samenspraak met de gezinsleden een afspraak gemaakt.

Indien gewenst, kan er ook contact opgenomen worden met de school, het CLB, …

Op basis van de gegevens die ik verzameld heb tijdens het intakegesprek en eventueel tijdens het psychologisch testonderzoek en/ of de observatie, wordt in een volgend gesprek een behandel –of begeleidingsvoorstel besproken. Samen met jou/ jullie zoek ik hoe het probleem het beste kan aangepakt worden. Belangrijk is dat alle betrokken personen zich goed voelen bij de voorgestelde aanpak. Daarnaast is het ook mogelijk dat ik jou/ jullie doorverwijs. De duur van de begeleiding wordt bepaald in samenspraak met de betrokken gezinsleden.

         
Femke Van Meulenbeke
Kinder- en jeugd-psychologe / Gedragstherapeut
Erkenningsnummer: 842109035
femke@centrumdeberk.be
Tel.: 0498 22 11 12
 
Centrum
DE BERK Berkenlaan 25
2200 Herentals
     
Centrum De Berk | Berkenlaan 25 | 2200 Herentals