Lobke Emons

Werkwijze

Allereerst neem je telefonisch (0478 18 43 25) of per e-mail (lobke@centrumdeberk.be) contact met mij op om een intakegesprek in te plannen. Bedoeling van dit intakegesprek is om de hulpvraag en de verwachtingen zo concreet mogelijk in kaart te brengen, alsook elkaar rustig te leren kennen. Dit gesprek is steeds vrijblijvend. Ik vind het belangrijk dat zowel de ouder(s) als het kind of de jongere een goed gevoel hebben bij mij. Indien aangewezen kan een bijkomend psychodiagnostisch onderzoek plaatsvinden (intelligentieonderzoek, neuropsychologisch onderzoek en/of onderzoek in het kader van ontwikkelingsstoornissen) om een preciezer beeld te krijgen van de moeilijkheden. De resultaten van een onderzoek worden in het volgende gesprek besproken. In sommige gevallen kan het een meerwaarde zijn om het gedrag van de gezinsleden en de interacties met elkaar in de thuissituatie te observeren. Hier kan in onderling overleg een afspraak voor worden gemaakt.

Wanneer voldoende informatie verzameld is, zal een behandelvoorstel besproken worden. Ik benader elk kind als een individu met zijn eigen krachten en moeilijkheden. De duur van de begeleiding kan variƫren van enkele gesprekken tot een langer contact.

         
Lobke Emons
Kinder- en jeugdpsychologe en gedragstherapeut
Erkenningsnummer: 972126734
lobke@centrumdeberk.be
Tel.: 0478 18 43 25
 
Centrum
DE BERK Berkenlaan 25
2200 Herentals
     
Centrum De Berk | Berkenlaan 25 | 2200 Herentals