Guido Nicolai Huisarts
Lien Tegenbos
 

Psychologische Begeleiding - Werkwijze

 
Een eerste stap bij de opstart van een psychologische begeleiding is de aanmelding (telefonisch of via e-mail), waarbij er een intakegesprek wordt ingepland. Het doel van dit kennismakingsgesprek is voldoende zicht krijgen op de bezorgdheden en het afstemmen van onze verwachtingen. Tijdens dit gesprek zijn bij voorkeur zowel de ouders als het kind/jongere aanwezig. Nadien kan beter ingeschat worden of het opstarten van een psychologische begeleiding aangewezen is. In een psychologische begeleiding maak ik met het kind/jongere ruimte om te kijken naar wat er moeilijk loopt en hoe hiermee kan omgegaan worden. Kinderen/jongeren krijgen de kans om op hun eigen tempo hun gevoelens en gedachten te verkennen en deze een plaats te geven. Dit gebeurt op een deskundige en veilige manier (via gesprek, spel, tekeningen, ...), waardoor ze in staat zullen zijn om gaandeweg hun problemen aan te pakken en hun levenskwaliteit te verhogen. Ook ouders worden vaak betrokken binnen de begeleiding.

Informatie voor gescheiden ouders Beide ouders dienen hun toestemming te geven voor de psychologische begeleiding. Ook tijdens de begeleiding worden liefst beide ouders betrokken. Indien gewenst kunnen aparte gesprekken georganiseerd worden.
 
 
         
Lien Tegenbos
kinder- en jeugdpsychologe en gedragstherapeut
Lien@centrumdeberk.be
Erkenningsnummer: 892112416
Tel.: 0494 49 59 22

Stefan Teughels
Huisarts
 
Gezondheidscentrum
DE BERK Berkenlaan 25
2200 Herentals
info@centrumdeberk.be
Tel: +32(0)14 21 85 67
     
Gezondheidscentrum De Berk | Berkenlaan 25 | 2200 Herentals | +32 (0)14 21 85 67 | info@centrumdeberk.be